VISTA

การใช้งานเครื่องวัดสี VISTA กับ EazyMatch QC

     1. วิธีตั้งค่า Ethernet Network เครื่องวัดสี VISTA กับเครื่อง Computer